Aangeboren slechthorendheid

AANGEBOREN SLECHTHORENDHEID Is uw jonge kind slechthorend en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel. Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord is. Problemen door slechthorendheid Ontwikkeling van taal en spraak. Een aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door [...]

2016-12-08T16:10:49+00:00 Gehoor|

Revalidatie na plaatsing CI

REVALIDATIE NA PLAATSING CI Is bij u een CI-implantaat geplaatst en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel. Veel mensen met een ernstige slechthorendheid of doofheid hebben een probleem in het binnenoor. Hierdoor kunnen zij geluiden en spraak onvoldoende waarnemen. Gewone hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het verstaan van spraak. Electrische signalen. Een cochleair [...]

2016-11-27T17:15:08+00:00 Gehoor|

Doofheid op latere leeftijd

DOOFHEID OP LATERE LEEFTIJD Bent u slechthorend en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel. Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Goede spraak en verstaanbaarheid. Als doofheid ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling zijn voltooid, wordt dit doofheid op latere leeftijd genoemd. U heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak [...]

2016-11-27T14:44:44+00:00 Gehoor|