HYPERVENTILATIE

Heeft u last van hyperventilatie en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag.

Wat is hyperventilatie

Te snel of te diep ademen. Hyperventilatie betekent ‘versnelde ademhaling’. Een normaal volwassen persoon haalt ongeveer tien keer per minuut adem. Wanneer je meer dan twintig keer per minuut ademhaalt, is er sprake van hyperventilatie.

Te weinig koolzuur in het bloed. Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg is dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt en dit kan vervelende klachten opleveren.

Symptomen. Hyperventilatie kan verschillende gevolgen hebben. Symptomen die vaak genoemd worden zijn:

  • Duizeligheid
  • Tintelingen
  • Ademnood
  • Hartkloppingen

Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden en komt voor bij vrouwen en mannen.

Acute en chronische hyperventilatie

Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm).

De acute vorm is bij veel mensen het meest bekend. Je begint dan heel snel en heel diep adem te halen en je hebt het gevoel dat je stikt.

De chronische vorm is onbekender, maar komt veel vaker voor. Bij deze vorm is de ademhaling voor een langere periode versneld. Vaak ben je je er niet van bewust dat je chronisch hyperventileert. Hier kom je pas achter als je met klachten naar je huisarts gaat, zoals:

  • Vermoeidheid en lusteloosheid
  • Gespannenheid
  • Concentratie- en geheugenproblemen

Oorzaken van hyperventilatie

 Angst of spanningen. Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen. Soms is een duidelijk aanwijsbare oorzaak aanwezig zoals een verkeersongeval of het overlijden van een naaste. Vaak echter is er sprake van gevoelens van onzekerheid en angst en het niet op een effectieve manier omgaan met de eisen die het leven stelt.

Verkeerde ademgewoonte. Hyperventileren kan ook uitsluitend een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Tenslotte kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes gesproken wordt.

Wat kunt u zelf doen

Kalm blijven. Bij een acute hyperventilatieaanval is het vooral belangrijk dat u kalm probeert te blijven. Met angst of paniek houd je de hyperventilatie alleen maar in stand. Je stikt niet, ook al voelt het misschien wel zo. U kunt je ademhaling weer onder controle krijgen door heel bewust drie tellen in te ademen en vervolgens in zes tellen rustig uit te ademen. Probeer ook door uw neus in te ademen en door uw mond uit te ademen.

In een plastic of papieren zak ademen kan vaak ook goed helpen om een hyperventilatieaanval te stoppen. Op die manier ademt u de uitgeademde lucht weer opnieuw in. In deze lucht zit meer CO2, waardoor de balans tussen CO2 en zuurstof in je bloed weer hersteld wordt.

Wat doet de logopedist van Centrum voor Logopedie

Diagnose. Onze logopedist overziet bij onderzoek, diagnosestelling en behandeling alle voorwaarden voor het spreken. Zij is daarom goed in staat mensen met hyperventilatieklachten te behandelen. Samen met u wordt de afwijkende wijze van ademen en alles wat daarmee in verband staat in kaart gebracht en behandeld.

Behandeling. Tijdens de behandeling geven wij u inzicht in de problemen die met hyperventilatieklachten samenhangen en leert u om die problemen op te lossen. We leren u een functioneel en evenwichtig adempatroon in rust, tijdens spreken en andere lichamelijke inspanning, en u leert een aanval van hyperventilatie af te breken.

Algemene ontspanningsoefeningen maken ook deel uit van de behandeling. Bij chronische hyperventilatie helpt het vaak als de achterliggende oorzaak weggenomen wordt. Als u de stress kunt verminderen

2016-11-24T10:54:41+00:00 Stem|