REVALIDATIE NA PLAATSING CI

Is bij u een CI-implantaat geplaatst en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel.

Veel mensen met een ernstige slechthorendheid of doofheid hebben een probleem in het binnenoor. Hierdoor kunnen zij geluiden en spraak onvoldoende waarnemen. Gewone hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het verstaan van spraak.

Electrische signalen. Een cochleair implantaat (CI) zet geluiden om naar elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Deze andere manier van horen vraagt om een intensieve begeleiding en revalidatie.

Een CI bestaat uit twee delen. Het implantaat zelf en de spraakprocessor. Het implantaat wordt operatief ingebracht, in het bot achter de oorschelp. De spraakprocessor is een klein kastje of een oorhanger dat uitwendig wordt gedragen.

Voor wie is een CI (cochleair implantaat) geschikt

Een cochleair implantaat kan een geschikt hulpmiddel zijn voor dove of ernstig slechthorende mensen die met gewone hoortoestellen onvoldoende kunnen waarnemen.

Wat doet onze logopedist bij CI-revalidatie

Leren horen en communiceren. Onze logopedist begeleidt kinderen en volwassenen met een cochleair implantaat (CI). Tijdens de behandeling is er aandacht voor het omgaan met het CI, het opnieuw leren horen en communiceren met de omgeving. Daarnaast adviseert onze logopedist ouders en leerkrachten die met de cliënt gaan werken.

Spraakontwikkeling. Ook is er veel aandacht voor het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling bij kinderen. Onze logopedist onderzoekt hoe groot de spraaktaalachterstand is. Zij kijkt naar het begrip en het uiten van de taal. De logopedische behandeling sluit aan bij het spraaktaalniveau van het kind.

MEER INFORMATIE OVER REVALIDATIE NA CI

  • www.kentalis.nl
  • www.cochleaireimplant.nl
  • www.fodok.nl
  • www.nvvs.nl
2016-11-27T17:15:08+00:00 Gehoor|