SLIKPROBLEMEN BIJ BABY’S (preverbale logopedie)

Heeft uw baby problemen met drinken en slikken en woont u in Rotterdam, dan kunnen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u professioneel ondersteunen.

Wat is preverbale logopedie?

Preverbaal betekent: “vóór het spreken begint”. En preverbale logopedie is bestemd voor kinderen die moeite hebben met:

  • drinken uit de borst of fles
  • drinken uit de beker
  • eten van de lepel
  • kauwen en slikken
  • controle van speeksel (overmatig kwijlen)
  • gevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, braken)
  • eten van vaste voeding met stukjes
  • sondevoeding of afbouwen van sondevoeding

In deze gevallen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts. Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Spraak en taal. In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de ontwikkeling van spraak en taal van belang. Over die onderwerpen geven we ook informatie op deze site.

Logopediste Hanneke Verreussel is gespecialiseerd in préverbale logopedie. Zij helpt baby’s en jonge kinderen om veilig te eten en te drinken. Zo ervaren zij en hun ouders het eten en drinken weer als iets fijns en prettigs.

Hoe wordt preverbale logopedie geconstateerd?

Eerst medisch onderzoek. Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de logopedist uit het ziekenhuis preverbale logopedie geven. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden op verzoek van een arts. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek geeft de logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren. Hierbij worden ouders en verpleging ingeschakeld.

Na ontslag uit het ziekenhuis zal preverbale logopedie in de thuissituatie geregeld worden. De kinderarts uit het ziekenhuis zorgt voor de verwijzing.

Via consultatiebureau. Het is ook mogelijk dat er bij een bezoek aan het consultatiebureau problemen geconstateerd worden met de ontwikkeling van eten en drinken. De arts van het consultatiebureau zal dan adviseren om preverbale logopedie te starten. Dit zal meestal via de huisarts of kinderarts verlopen.

Wat doet de logopedist van Centrum voor Logopedie

Onze behandeling en begeleiding is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied. We geven adviezen en begeleiding aan u als ouders en uw directe omgeving. En we behandelen uw kind bij u thuis (op advies van verwijzer) of op onze praktijklocatie.

Het doel is dat uw kind veilig en voldoende eet en drinkt. Onze preverbaal logopedist werkt, indien nodig, samen met andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld een (kinder)fysiotherapeut of een diëtist.

2017-01-09T21:12:55+00:00 Slikken|