Vertraagde spraakontwikkeling

Centrum voor Logopedie in Rotterdam is gespecialiseerd in behandelen van vertraagde spraakontwikkeling bij kinderen.

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een jong kind duidelijk achterblijft in de spraak bij leeftijdgenootjes:

  • Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder
  • Hij (of zij) spreekt in enkele woorden of korte zinnen
  • Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt
  • Het is lastig om het kind te verstaan en te begrijpen.

Gedragsproblemen en problemen op school. Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

Testen. De logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden onder meer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct.

Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren.

Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak.

Jonge kinderen. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Goed te behandelen. Het resultaat van de behandeling door de logopedisten van Centrum voor Logopedie in Rotterdam hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

2016-12-08T15:24:29+00:00 Spraak|