Gehoor

Doofheid op latere leeftijd

Bent u slechthorend en woont u in Rotterdam, dan helpen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel. Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn.

Goede spraak en verstaanbaarheid
Als doofheid ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling zijn voltooid, wordt dit doofheid op latere leeftijd genoemd. U heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed. Dit is een groot verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt.

Er zijn verschillende vormen van slechthorendheid:

  • Bij “plotsdoofheid” zal uw gehoorverlies plotseling ontstaan
  • Bij “laatdoofheid” zal uw gehoor in een aantal jaren verloren gaan
  • Bij “ouderdomsslechthorendheid” verslechtert het gehoor door versnelde veroudering van het binnenoor.

Hoe ontstaat slechthorendheid en doofheid
Slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, door een infectieziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een andere oorzaak is lawaaibeschadiging. Hierbij is de werksituatie van grote invloed, denk aan een metaalfabriek of zagerij. Ook het geregeld blootstaan aan zeer harde geluiden, bijvoorbeeld op een schietbaan, in een muziekband of discotheek, zijn negatieve factoren. Slijtage van het binnenoor is de grootste oorzaak van het slechter horen, de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid.

Problemen door doofheid op latere leeftijd
U weet dat u een probleem heeft. Bij plotsdoofheid ontstaan de problemen van de ene op de andere dag. Iemand die dit treft heeft een verleden als horende en hij of zij beseft het verlies van het gehoor goed.

Niet zichtbaar
Een bijkomend probleem is dat slechthorendheid een niet-zichtbare handicap is. Hierdoor moet de slechthorende telkens opnieuw vragen aan zijn gesprekspartner(s) om duidelijk te spreken.

Communicatie
Wanneer iemand op latere leeftijd doof wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. De deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord en muziek klinkt vaak vervormd. Het onderling contact (de communicatie) wordt verstoord omdat spraak niet goed verstaan wordt. Zeker als er in een lawaaiige omgeving gesproken wordt. Een gesprek voeren met meerdere gesprekspartners tegelijk is dan ook vaak erg lastig.

Buitengesloten
Een slechthorende kan zich buitengesloten voelen. Dit kan versterkt worden door invloeden uit de omgeving: gesprekspartners die onduidelijk spreken of weinig rustige plekken (met weinig omgevingslawaai). Er zijn veel situaties waarin de slechthorende persoon onvoldoende meekrijgt wat er gezegd wordt.

Oplossingen bij slechthorendheid en doofheid
Hoortoestel
Soms is het mogelijk om met een hoortoestel nog wel wat geluid waar te nemen, maar dit is vaak niet genoeg om spraak te verstaan.

Cochleaire implantatie
Sinds de komst van cochleaire implantatie krijgen veel plotsdoven een cochleair implantaat. Dit is een soort hoortoestel dat geluid omzet in elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw.

Revalidatie
CI is een totaal andere manier van horen dan met een gewoon hoortoestel. Het leren omgaan met een CI vraagt dan ook veel begeleiding en revalidatie. De cliënt moet geluiden en spraak opnieuw leren herkennen en verstaan.

Wat doet de logopedist van Centrum voor Logopedie
Onderzoek van uw gehoor
Onze logopedist kan op basis van de gegevens van de audioloog of KNO-arts een inschatting maken van het gehoorverlies. Door vragen en eventueel nader onderzoek wordt er een beeld gevormd van de stoornissen en beperkingen.

Training
Onze logopedische behandeling richt zich op een zo goed mogelijk herstel van het onderlinge contact tussen de dove persoon en zijn omgeving (familie, vrienden). De logopedist begeleidt bij:

  • Leren spraakafzien (liplezen)
  • Hoortraining
  • Omgaan met technische hulpmiddelen

Uw partner of uw gezin wordt bij de behandeling betrokken
Zo moeten zij bijvoorbeeld leren om duidelijk en rustig te spreken zodat het spraakafzien (liplezen) mogelijk wordt. Ook leren zij andere manieren om te communiceren, bijvoorbeeld het gebruik maken van schrijven en lezen.

Bij een volledig gehoorverlies is het leren van spraakafzien alléén meestal niet voldoende voor een goed herstel van de communicatie. Ondersteunende gebaren kunnen dan een waardevolle aanvulling zijn.

Centrum voor Logopedie

Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
t. 010 209 55 22

Afspraak maken
Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraakformulier.

Volg ons ook via

Afspraakformulier
Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN

Centrum voor Logopedie vestigingen