Taal

Vertraagde taalontwikkeling

Woont u in Rotterdam en heeft uw kind problemen met een vertraagde taalontwikkeling, dan is deze pagina voor u. Vertraagde taalontwikkeling is een groot probleem in Rotterdam, omdat er veel mensen wonen met een andere moedertaal.

Problemen bij vertraagde taalontwikkeling
Bij een vertraagde taalontwikkeling blijft een kind op taalgebied duidelijk achter bij leeftijdsgenootjes. Er kunnen zich problemen voordoen in:

 • Taal begrijpen
 • De taalvorm
 • De taalinhoud
 • En/of het taalgebruik.

Taal begrijpen
Bij problemen met het taalbegrip vindt het kind het moeilijk om te begrijpen wat anderen zeggen.

Taalvorm
Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd. Er is sprake van grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen en er is moeite met woordvorming.

Taalinhoud
Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier-en-nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis van de gesprekspartner in te schatten. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingproblemen.

Taalgebruik
Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden; bijvoorbeeld beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

Samenhang met andere stoornissen
Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een:

 • Spraakontwikkelingsachterstand
 • Algehele ontwikkelingsachterstand
 • Informatieverwerkingsprobleem
 • Auditief verwerkingsprobleem
 • Gehoorprobleem

Ook spelen de mogelijkheden van het kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol.

Onderzoek
Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. In een onderzoeksinstituut kan dan bepaald worden of er sprake is van stoornissen die de (taal)ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.

Vroeg onderkennen van het probleem
Gevoelige periode

Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- /denkontwikkeling.

Ontwikkeling van het denken
Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling. Taal blijft dus in grote mate medebepalend voor de taal/ denkontwikkeling die het kind doormaakt.

Gedragsproblemen
Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Wat doet de logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam?
Gesprek met ouders en het kind
De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Dat begint bij een eerste gesprek met kind en ouders. Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer duidelijk wat de hulpvraag is, wat de achtergrond van het kind is en wat ouders zelf hebben gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren.

Testen
De taalonderzoeken worden veelal afgenomen met gestandaardiseerde testen. Met deze testen wordt het talige niveau van een kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes bepaald. Er kan onderzoek verricht worden naar het taalbegrip, de taalproductie (woorden en zinnen), communicatievaardigheden en auditieve vaardigheden.

Diagnose en plan
Naar aanleiding van de uitslagen van de taalonderzoeken en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te gaan werken.

Therapievormen
Er bestaan diverse therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie.

Indirecte therapie
Bij de indirecte therapie worden de ouders door de logopedist geïnformeerd en geïnstrueerd hoe de taalontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen stimuleren. De ouders leren hoe ze in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van het kind kunnen besteden. Het kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om taal te koppelen aan ervaringen.

Directe therapie

Bij de directe therapie werkt de logopedist met het kind. De logopedist werkt aan de opgestelde behandeldoelen. De logopedist bevordert een optimale communicatie. Daarnaast wordt het taalgedrag van het kind in de gaten gehouden en wordt daar zo goed mogelijk met het eigen taalaanbod op ingespeeld.
Samenwerking met de ouders is uiterst belangrijk
Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken, zodat de taalontwikkeling ook thuis goed gestimuleerd wordt en het kind de kans krijgt om de taal zo goed mogelijk te ontwikkelen. Tevens is het zinvol om samen te werken met leerkrachten en andere behandelaars, zodat er zo effectief mogelijk aan de hulpvraag wordt gewerkt.

Betere communicatie
Behandeling van een vertraagde taalontwikkeling leidt vaak tot een betere communicatie, met name wanneer de vertraagde taalontwikkeling op jonge leeftijd wordt onderkend en behandeld.

Dunja Allal el Bakhti - Logopedist/Coordinator kwaliteit

Specialisaties
Meertaligheid

Werkdagen en locaties
maandag, dinsdag en donderdag: Valentijnschool

Dunja@centrumvoorlogopedie.nl

Kubra Yilmaz - Logopedist

Specialisaties
OMFT

Werkdagen en locatie
dinsdag t/m vrijdag, Emmausschool

Kubra@centrumvoorlogopedie.nl

Zahra el Yagoubi - Logopedist

Specialisaties
Meertaligheid
taalontwikkelingsstoornissen

Werkdagen en locaties
maandag t/m vrijdag: Valentijnschool

Zahra@centrumvoorlogopedie.nl

Djamila Luijten - Logopedist

Werkdagen en locaties
Maandag, dinsdag en donderdag: katholieke basisschool De Emmaus.

Djamila@centrumvoorlogoepdie.nl

Tessa van Meurs - Logopedist

Specialisatie
Ervaren spraak- taalproblemen

Werkdagen en locaties
Maandag en dinsdag: de Cornelis Haakschool
Woensdag en vrijdag: HPC Charlois

Tessa@centrumvoorlogopedie.nl

Afspraak maken

Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraak formulier.

Volg ons ook via

Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN
Contact

Centrum voor Logopedie Rotterdam
Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam

t. 010 209 55 22

Centrum voor logopedie vestigingen

Rotterdam -Alexanderpolder
 • Hoofdvestiging
  Blondeelstraat 15

 • Onze Wereld 
  Cornelis Danckertsstraat 34

 • De Meridiaan
  Adenstraat 21

 • De Cornelis Haakschool 
  Algiersstraat 6

 • De Pionier
  Valenciadreef 6 – 8

 • Centrum Raeger Tweelingenstraat 80-82

 • SBO de Boei
  Bertrand Russellplaats 9
Delfshaven & Centrum
 • De Valentijnschool
  Gijssingstraat 51

 • De Korf
  Korfmakerstraat 80

 • Emmausschool
  Tidemanstraat 59

 • Huize Thomas
  Grieksestraat 18

 • Mozaiek
  Jaap Valkhofplein 5

 • St. Lucasschool Korfmakerstraat 68-74

 • Het Praktijkcollege Centrum
  Schietbaanstraat 26
Rotterdam Zuid
 • Het Praktijkcollege Zuidwijk
  Huismanstraat 30

 • Het Praktijkcollege Charlois
  Talingstraat 170
Capelle a/d IJssel
 • De Klimop 
  Roerdomplaan 86