Spraak

Vertraagde spraakontwikkeling

Centrum voor Logopedie in Rotterdam is gespecialiseerd in behandelen van vertraagde spraakontwikkeling bij kinderen.

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een jong kind duidelijk achterblijft in de spraak bij leeftijdgenootjes:

 • Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder
 • Hij (of zij) spreekt in enkele woorden of korte zinnen
 • Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt
 • Het is lastig om het kind te verstaan en te begrijpen.

Gedragsproblemen en problemen op school
Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?
Testen
De logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden onder meer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

Behandeling
De logopedische behandeling is indirect en/of direct.

Indirecte therapie
Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren.

Directe therapie
Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak.

Jonge kinderen
Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Goed te behandelen
Het resultaat van de behandeling door de logopedisten van Centrum voor Logopedie in Rotterdam hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

Michelle Tuns-Kievit - Logopedist en Mimetherapeut

Specialisaties
Mimetherapeut
Kinesiotaping
Dysfagie
Prompt
Logopedie en COPD
Spraakafzien
Afasie

Werkdagen en locaties
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Blondeelstraat 15 (hoofdlocatie)

Michelle@centrumvoorlogopedie.nl

Afspraak maken

Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraak formulier.

Volg ons ook via

Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN
Contact

Centrum voor Logopedie Rotterdam
Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam

t. 010 209 55 22

Centrum voor logopedie vestigingen

Rotterdam -Alexanderpolder
 • Hoofdvestiging
  Blondeelstraat 15

 • Onze Wereld 
  Cornelis Danckertsstraat 34

 • De Meridiaan
  Adenstraat 21

 • De Cornelis Haakschool 
  Algiersstraat 6

 • De Pionier
  Valenciadreef 6 – 8

 • Centrum Raeger Tweelingenstraat 80-82

 • SBO de Boei
  Bertrand Russellplaats 9
Delfshaven & Centrum
 • De Valentijnschool
  Gijssingstraat 51

 • De Korf
  Korfmakerstraat 80

 • Emmausschool
  Tidemanstraat 59

 • Huize Thomas
  Grieksestraat 18

 • Mozaiek
  Jaap Valkhofplein 5

 • St. Lucasschool Korfmakerstraat 68-74

 • Het Praktijkcollege Centrum
  Schietbaanstraat 26
Rotterdam Zuid
 • Het Praktijkcollege Zuidwijk
  Huismanstraat 30

 • Het Praktijkcollege Charlois
  Talingstraat 170
Capelle a/d IJssel
 • De Klimop 
  Roerdomplaan 86