Spraak

Afwijkende mondgewoonten

Woont u in Rotterdam en heeft u of uw kind afwijkende mondgewoonten, dan kunnen de logopedisten van Centrum voor Logopedie u professioneel behandelen.

Afwijkende mondgewoonten zijn:

  • Habitueel mondademen
  • Afwijkend slikken en kauwen
  • Duim- en vingerzuigen (en spenen)
  • Foutieve lipgewoonten
  • Tonggewoonten
  • Nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten

Negatief
Dit zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. We zullen de eerste drie afwijkende mondgewoonten hieronder verder beschrijven.

Mondademen
Ontstaan van mondademen
Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd.

Verslappende mondspieren
Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer open is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.

Kans op oorontsteking
Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken
Ontstaan van afwijkend slikken
Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst.

Slissen en scheve tanden
Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan. Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg; het spreken wordt er vaak onduidelijk van.

Duimzuigen
Normaal bij baby’s. Een andere afwijkende mondgewoonte is het duim- of vingerzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid.

Scheve tanden en gehemelte
Na de peutertijd wordt duimzuigen vaak een gewoonte en kunnen de tanden scheefgroeien. Ook kan de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Tevens hebben kinderen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan optreden.
Spenen of duim- of vingerzuigen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgeleerd.

Wat doet onze logopedist
Advies over behandeling
De logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam adviseert over een behandeling en zal de behandeling afstemmen op het kind.

Oefeningen voor sluiten van de lippen
Als kinderen mondademen moet dit zo vroeg mogelijk worden gestopt ter voorkoming van terugkerende verkoudheden en oorontstekingen. De behandeling zal vooral gericht zijn op lipsluiting en op het verstevigen van de mondmotorische spieren. Er worden oefeningen gegeven die de spieren van de tong en lippen versterken.

Training van de tongpositie
Onze logopedist kan ook specifieke oefeningen geven om neusademing te stimuleren. Daarnaast wordt de tongpositie zowel in rust als tijdens de spontane spraak getraind en zal de articulatie aan bod komen.

Let op het gebit
Afwijkend slikken wordt voor of na de wisseling van de voortanden aangepakt. Soms is het wenselijk het duimzuigen vóór de wisseling van de voortanden af te wennen, omdat duimzuigen een nadelige invloed heeft op de gebitsontwikkeling.

Laura Koolen - Logopedist

Specialisaties
OMFT

Werkdagen en locaties
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: de Lucasschool

Laura@centrumvoorlogopedie.nl

Centrum voor Logopedie

Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
t. 010 209 55 22

Afspraak maken
Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraakformulier.

Volg ons ook via

Afspraakformulier
Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN

Centrum voor Logopedie vestigingen