Taal

Dyslexie

Woont u in Rotterdam en heeft u of uw kind moeite met lezen en/of spellen? Dan is deze pagina voor u.

Wat is dyslexie?
Dyslectische mensen nemen nieuwe informatie (klanken, woorden, tekst) langzamer in zich op dan andere mensen. Lezen gaat traag, voorlezen gaat stotterend… Er moet te veel informatie worden verwerkt in de hersenen, wat tot problemen leidt.

Problemen op school
Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Onze gespecialiseerde logopedisten kunnen de risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool goed signaleren en begeleiden.

Kenmerken van dyslexie
Dyslexie is aangeboren. De eerste kenmerken zijn vaak al van baby af aan duidelijk. Daarom onderstaand overzicht, met mogelijke symptomen in iedere fase van de ontwikkeling. U of uw kind hoeft niet aan alle symptomen te voldoen om dyslexie te hebben, dus niet het hele rijtje hoeft herkenbaar te zijn.

U kunt dyslexie bij uw kind herkennen aan de volgende kenmerken. Sommige kenmerken zijn zeer positief en sommige zijn minder gunstig:

  • Heeft een hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
  • Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zakendoen, ontwerpen, bouw of techniek.
  • Lijkt intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen
  • Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, of als iemand die ‘niet zijn best doet’ of ‘gedragsproblemen’ heeft.
  • Is niet ‘ver genoeg achter’ of ‘zwak genoeg’ voor gerichte hulp.
  • Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
  • Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.
  • Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.
  • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.
  • Heeft voor complexe situaties en problemen vaak snelle en efficiënte oplossingen.

Hoe vaak komt dyslexie voor?
Eén op 28 mensen heeft dyslexie. In het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de vergoedingsregeling dyslexie staat dat 3,6% van de leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft. In Nederland zijn dit 7.200 gevallen per jaargroep van 200.000 leerlingen. Dat is ongeveer één leerling per klas.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?
Logopedisten van Centrum voor Logopedie te Rotterdam zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Dit is in het bijzonder van belang omdat onze logopedisten kennis hebben van diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Vooral omdat wij gevestigd zijn in een aantal scholen in Rotterdam. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Samenwerking met ouders
Bij de behandeling van dyslexie wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Vergoeding behandeling van dyslexie
Logopedie wordt in veel gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Vraag hiernaar bij uw logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam.

Wieneke Marijnissen-Versteeg 
Logopedist, Dyslexie specialist &
Kenniscoördinator

Specialisatie
OMFT
Taal-en/of spraakproblemen
Lees en/of spellingsproblemen
Kinderen met het syndroom van Down

Werkdagen en locaties
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Menorahschool Oosterhout

Wieneke@centrumvoorlogopedie.nl

Centrum voor Logopedie

Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
t. 010 209 55 22

Afspraak maken
Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraakformulier.

Volg ons ook via

Afspraakformulier
Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN

Centrum voor Logopedie vestigingen