Taal

Afasie: taalstoornis door hersenletsel

Woont u in Rotterdam en heeft u een taalstoornis door hersenletsel, dan helpen onze logopedisten van Centrum voor Logopedie u graag en professioneel. Mensen met afasie en hun partners kunnen met onze professionele begeleiding beter communiceren en actiever deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Beroerte, hersentumor of ongeval
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Bij volwassenen
Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Maar ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een afasie als gevolg. Mensen staan eerst midden in het leven. Plotseling verandert een beroerte, hersenbloeding of ongeluk hun leven.

Communicatieproblemen
Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van:

 • De plaats en de ernst van het hersenletsel
 • Het vroegere taalvermogen
 • Iemands persoonlijkheid
 • De algehele gezondheid

Kenmerken van afasie
Vinden van woorden
Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen.

Taal begrijpen
Afasiepatiënten hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Tijdens een gesprek vangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Lezen en schrijven
Naast spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met lezen en schrijven. Lezen van een boek of volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

Herstel van afasie na de beroerte
Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is veel logopedische therapie belangrijk.

Wat doet de logopedist bij afasie?
Eerst onderzoek
Onze logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de patiënt en zijn familie besproken. De logopedist geeft verder voorlichting en adviezen.

De behandeling
De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren.

Mimetherapie
Michelle Tuns past mimetherapie toe, omdat daarmee de beheersing van de gezichtsspieren verbetert en herstel wordt bevorderd. Mimetherapie bestaat uit:

 • Massagetechnieken
 • Adviezen bij eet- en drinkproblemen
 • Verminderen van het stijve gevoel of pijnklachten in het gelaat
 • Bereiken van meer symmetrie in het gelaat
 • Verbeteren van de oogsluiting
 • Verminderen van hinderlijke bewegingen in het gelaat
 • Verminderen van spraakproblemen

Communicatiehulpmiddel
Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal onze logopedist van Centrum voor Logopedie in Rotterdam u adviseren en begeleiden.

Centrum voor Logopedie

Gezondheidscentrum Lage Land
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
t. 010 209 55 22
e. info@centrumvoorlogopedie.nl

Afspraak maken
Maak een afspraak met Centrum voor Logopedie Rotterdam.
Bel 010 209 55 22 of maak gebruik van afspraakformulier.

Volg ons ook via

Afspraakformulier
Uw verzoek
Afspraak maken
Terugbel verzoek
VERSTUREN

Centrum voor Logopedie vestigingen